Jaké informace o Vás shromažďujeme a jak je používáme
Hotel Michle shromažďuje a dále zpracovává pouze informace vyžadované platnou úpravou v České republice a nutné pro rezervaci a následnou fakturaci (vyúčtování) Vašeho pobytu v našem hotelu, a to v nezbytně nutné míře. Hotel neshromažďuje ani dále nevyužívá žádné citlivé osobní údaje našich klientů. Informace jsou používán y výhradně pro zákonem dané potřeby a nejsou používány k jiným, , například marketingovým, účelům.

Zabezpečené rezervace
Všechny informace zaslané z těchto stránek jsou šifrované a chráněné před prozrazením tření straně.

Kdo má přístup k Vámi poskytnutým informacím

Ochrana Vámi poskytnutých informací
Hotel implementoval bezpečnostní program pro ochranu informací, které jsou uchovávány v našem systému, před neautorizovaným vstupem. Naše stránky jsou hostovány v bezpečném prostředí.

Vaše data jsou školeným personálem hotelu uložena do systému Comarr, jehož správcem je společnost  ComArr spol.s.r.o., Tolarova 291, 533 51 Pardubice, IČO: 15050084, DIČ: CZ15050084, registrovaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 449

Ochrana osobních údajů dětí
Tato stránka by neměla být používána kýmkoliv mladším 18 let. Naše podmínky ochrany osobních údajů nám zakazují přijímání uživatelů, kteří jsou mladší 18 let. Hotel výslovně požaduje, aby osoby mladší 18 let, nepoužívali tuto stránku nebo předložili nebo zveřejňovali informace na stránce.

Přístup hostů ke shromážděným informacím, které se jich týkají
Každý host, který poskytne hotelu své informace má právo přístupu k informacím týkajících se jeho osoby, a to na vyžádání prostřednictvím e – mailové adresy hotel@hotelmichle.cz
Současně host má právo tomu, aby byly jím poskytnuté informace odstraněny s výjimkou těch případů, stanovených zákonem.

Váš souhlas se zpracováním dat
Kliknutím na tlačítko vyjadřujete svým jménem a jménem osob, které zastupujete a jejíž údaje zadáváte (pokud takové jsou) souhlas s on-line ochranou osobních údajů a se všeobecnými podmínkami použití těchto stránek včetně souhlasu s uchováváním osobních údajů a informací tak, jak je popsáno výše.